MILUNKA SAVIĆ

Heroj nije onaj koji ubije najviše neprijatelja
već onaj koji spase najviše života