MILUNKA SAVIĆ

Teško je dati život za svoj narod, ali je još teže živeti za svoju zemlju